Üyelik Sözleşmesi

  1. TARAFLAR 

  WEB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

  İşbu sözleşme, www.circularcarhire.com adresinde faaliyet gösteren web sitesinin tüm haklarının sahibi olan, Dokuz Eylül Mahallesi 692 Sokak No:8 Gaziemir - İzmir adresinde bulunan CCH TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON OTOMOTİV TAŞIMACILIK LTD ŞTİ . ile siteye üye olan Üye arasında, üyenin www.circularcarhire.com alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesiyle yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. TANIMLAR 

  İşbu sözleşmede belirtilen;
  Circular Car Hire: CCH Turizm Seyahat Organizasyon Otomotiv Ltd Şti
  Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  Site: www.circularcarhire.com adlı alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
  Araç: Mülkiyeti CCH Turizm’e ait ve kiralamaya konu edilen her marka ve modelde aracı,
  Sözleşme: İşbu ‘Web Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

  İşbu sözleşmenin konusu, araçların Circular Car Hire tarafından sitede online olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Circular Car Hire ve Üye’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, sitede yapılacak olan ve Üye’nin yapacağı tüm kiralamaları bakımından hüküm ifade eder.

  1. CIRCULAR CAR HIRE’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  2. 1.  Circular Car Hire, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Circular Car Hire, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
  3. 2.  Circular Car Hire güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
  4. 3.  Circular Car Hire önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
  5. 4.  Circular Car Hire sitede kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar ve benzeri hakkında Üye ile dilediği zaman ticari iletişim kurabilir, Üye’ye ticari elektronik ileti ve SMS ile duyuru gönderebilir.
  6. 5.  Circular Car Hire dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi,sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veyatamamen iptal edebilir.
  7. 6.  Circular Car Hire, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, kiralama şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.
  8. 7.  İşbu sözleşme Circular Car Hire’ın kiralama yapacağı araç adedi, marka, model ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Circular Car Hire’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
  9. 8.  Circular Car Hire’ın, kiralama faaliyetlerini tek taraflı olarak başlatmama, durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  11. 1.  Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Circular Car Hire tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş sayılır.
  12. 2.  Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, sürücü belgesi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Circular Car Hire’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Circular Car Hire’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
  13. 3.  Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
  14. 4.  Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
  15. 5.  Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veritabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Circular Car Hire ‘ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
  16. 6.  Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, sitenin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Circular Car Hire’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
  17. 7.  Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Circular Car Hire tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, yaptığı rezervasyonların iptal edilebileceğini, yaptığı kiralamaların sonlandırılabileceğini ve doğmuş/doğacal her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
  18. 8.  Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
  19. 9.  Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
  20. 10.  Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
  21. 11.  Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Circular Car Hire sorumlu değildir.
  22. 12.  Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
  23. 13.  Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Circular Car Hire’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. Circular Car Hire bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Circular Car Hire’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Circular Car Hire’ın izni dışındadır.
  24. 14.  Üye, işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapacağı tüm işlemlerde, kendi üyelik kaydındaki bilgiler ile uyumlu kredi kartı kullanacağını, her ne şekilde olursa olsun başkasına ait kredi kartını kullanmayacağını, üyelik için başvurduğu isimle kredi kartında yer alan ismin aynı olacağını, kredi kartının kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususa herhangi bir şekilde aykırı davranılması sebebiyle zarar doğması halinde, Üye, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, başkasına ait kredi kartı kullanmak sureti ile işlem yapılması halinde Circular Car Hire’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu hususta Circular Car Hire’ınzarara uğraması halinde, Circular Car Hire’ın maruz kaldığı tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararları karşılamakla yükümlü olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  25. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

  6.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Circular Car Hireveya lisans verenlere aittir. Üye, Circular Car Hire’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Circular Car Hire’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Circular Car Hire’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Circular Car Hire’a ödemekle sorumlu olacaktır.

  1. 2.  Circular Car Hire’ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
  2. 3.  Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
  3. 4.  Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
  4. 5.  Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Circular Car Hire’ın rücu hakkı saklıdır.
  5. SORUMLULUK 

  Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Circular Car Hire Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Circular Car Hire’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

  Circular Car Hire hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Circular Car Hire üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

  1. MÜCBİR SEBEPLER 

  Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Circular Car Hire, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Circular Car Hire’ın yükümlülükleri askıyaalınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Circular Car Hire’a gecikme,eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Circular Car Hire’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Circular Car Hire, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

  1. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK 

  Circular Car Hire, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

  1. ÜYELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
  2. 1.  Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Circular Car Hire, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Circular Car Hire’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.
  3. 2.  Circular Car Hire işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Circular Car Hire’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
  4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
  5. GİZLİLİK 

  Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Circular Car Hire ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Circular Car Hire’ın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

  Circular Car Hire, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veritabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Circular Car Hire, üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Circular Car Hire bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

  1. TEBLİGAT 

  Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

  İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Circular Car Hire’ın Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

  Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Circular Car Hire tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Circular Car Hire sorumlu değildir.

  Üye’nin Circular Car Hire ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

  1. 1.  İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İzmir Merkez Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  2. 2.  Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Circular Car Hire’ınher türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
  3. 1.  İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
  4. 2.  Circular Car Hire’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
  5. 3.  İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Circular Car Hire’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Circular Car Hire’a her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Circular Car Hire’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. 4.  Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
  7. 5.  Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Circular Car Hire’ın yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
  8. YETKİ VE DELİL ANLAŞMASI
  9. 1.  İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İzmir Merkez Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  10. 2.  Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Circular Car Hire’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
  11. MUHTELİF 
  12. 1.  İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
  13. 2.  Circular Car Hire’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
  14. 3.  İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Circular Car Hire’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Circular Car Hire’ı her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Circular Car Hire’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  15. 4.  Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
  16. 5.  Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Circular Car Hire’ın yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.